Informace nejsou aktuální. Ke dni 31. 5. 2016 byl ukončen prodej všech produktů Wüstenrot pojišťovny. Se svými dotazy se obracejte na linku 840 100 135 nebo na e-mail info@povinne-ruceni.com. Smlouvy Wüstenrot pojišťovny zůstanou i nadále v platnosti za podmínek, za jakých byly uzavřeny.

Wüstenrot pojišťovna - Wüstenrot povinné ručení

Wüstenrot pojišťovna má pro klienty připravené Wüstenrot povinné ručení ve dvou variantách. Jedna varianta se základním limitem s pojistného krytí 35/35 mil. Kč a druhá varianta povinného ručení je s vyšším limitem pojistného krytí 70/70 mil. Kč.

Chci spočítat povinné ručení

Wüstenrot povinné ručení - varianty povinného ručení

Produkty věcné škody a ušlý zisk újma na zdraví nebo usmrcení
Základní 35 mil. Kč 35 mil. Kč
Zvýšený 75 mil. Kč 75 mil. Kč

Wüstenrot povinné ručení se základním limitem

 • újmy na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 35 mil. Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku - věcné škody včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 35 mil. Kč

Wüstenrot povinné ručení se zvýšeným limitem

 • újmy na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 75 mil. Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku - věcné škody včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 75 mil. Kč

Povinné ručení Wüstenrot - VÝHODY

 • pokud jste nový klient, který měl uzavřené povinné ručení u jiné pojišťovny a měl bezeškodní průběh, můžete získat až 60% slevu ve formě bonusu
 • Wüstenrot pojišťovna nabízí nižší sazby pro zkušené řidiče
 • pro fyzické osoby, které mají u Wüstenrot pojišťovny pojištěno již jedno vozidlo do 3,5t je připravena možnost pojistit za zvýhodněných podmínek další osobní či užitkové vozidlo - tzv. MULTISLEVA
 • povinné ručení sjednané u Wüstenrot pojišťovny je možné ukončit kdykoli během pojistného období.

Asistenční služba Wüstenrot k povinnému ručení

Asistenční služba Wüstenrot je pro své klienty k dispozici 24 hodin denně a 365 dní v roce. V případě dopravní nehody mají klienti nárok na území ČR a SR na úhradu těchto služeb:

 • příjezd silniční služby - oprava vozidla na místě nehody, je-li možná, , odtažení vozidla do nejbližšího servisu schopného opravit vozidlo včetně manipulace s vozidlem
 • uschování nepojízdného vozidla do doby otevření servisu
 • náhradní doprava (taxi max. 50 km, vlak nebo autobus)

MULTISLEVA- Wüstenrot povinné ručení

Je platný pouze pro klienty - fyzické osoby, které mají sjednané s Wüstenrot platnou smlouvu o povinném ručení - pouze osobní či užitkové vozidlo do 3,5t.

Tito klienti mají možnost využít zvýhodněných podmínek pro pojištění dalšího osobního či užitkového vozidla. Bonus ve stejné výši jako má klient Wüstenrot může být přiznán na další tři vozidla. Provozovatelem těchto dalších 3 vozidel může být manžel, manželka, druh, družka žijící ve společné domácnosti.

Chci spočítat povinné ručení