Informace nejsou aktuální. Ke dni 31. 5. 2016 byl ukončen prodej všech produktů Wüstenrot pojišťovny. Se svými dotazy se obracejte na linku 840 100 135 nebo na e-mail info@povinne-ruceni.com. Smlouvy Wüstenrot pojišťovny zůstanou i nadále v platnosti za podmínek, za jakých byly uzavřeny.

Hlášení pojistné události Wüstenrot

Ve chvíli, kdy dojde ke škodě na vozidle, je zapotřebí zavolat na tel.: +420 800 225 555, kde Vám bude zajištěna obhlídka vozidla. Proto, aby byl zachován smysl obhlídky, je zapotřebí, aby nebyl měněn stav způsobený škodní událostí, dokud na těchto postižených věcech nebude provedena obhlídka.

Tato podmínka ale samozřejmě neplatí v případě, že je nutná změna stavu ve veřejném zájmu nebo v případě zmírnění škody. Je taktéž zapotřebí, aby byly uschovány všechny poškozené věci nebo jejich části a provést vše, co by vedlo v danou chvíli k minimalizování rozsahu škody.

Oznámení poškozeného o pojistné události - tento formulář slouží pro poškozené, kterým klient Wüstenrot způsobil při pojistné události škodu (tento formulář je nutné vyplnit, podepsat a zaslat na adresu Wüstenrot pojišťovny) Oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - tento formulář je pro klienta, který způsobil dopravní nehodu (tento formulář je opět nutné vyplnit, podepsat a odeslat na adresu Wüstenrot pojišťovny.

Adresa pro zaslání:

Wüstenrot pojišťovna a.s.
úsek likvidace pojistných událostí
Na Hřebenech II 1718/8
140 23 Praha 4

Jako důležitou informaci uvádí Wüstenrot upozornění, že objednávka obhlídky není to samé jako oznámení pojistné události a nenahrazuje jej. Proto je tedy velice důležité pojišťovně písemně ohlásit pojistnou událost co nejdřív.