Informace nejsou aktuální. Ke dni 31. 5. 2016 byl ukončen prodej všech produktů Wüstenrot pojišťovny. Se svými dotazy se obracejte na linku 840 100 135 nebo na e-mail info@povinne-ruceni.com. Smlouvy Wüstenrot pojišťovny zůstanou i nadále v platnosti za podmínek, za jakých byly uzavřeny.

Informace pro zájemce o sjednání povinného ručení od pojišťovny Wüstenrot

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Wüstenrot pojišťovna a.s.,

Adresa a sídlo pojistitele:
Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 28400682, DIČ: CZ28400682, zaps. u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 14328
Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Zájemce o sjednání povinného ručení má právo požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě a stejně tak i žádat pojistitele o poskytnutí následných potřebných informací týkající se pojištění.
Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných i oprávněných osob se vyřizují písemně a doručují se na adresu sídla pojistitele, pokud se pojištěný, pojistník, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Tyto osoby mají taktéž právo obrátit se se svou stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.
Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk
Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.